Praktijk

In mijn nieuwe logo zijn diverse elementen met elkaar verbonden. In het logo kan je de levensbloem, de weegschaal, balans, lichtere en donkere kleuren vinden.

Voor mij staat dit logo voor de bloei die in het leven kan ontstaan, vanuit balans en vereniging van alle elementen die onderdeel zijn van het geheel.
Het ervaren van disbalans in het leven kan verschillende krachten die actief zijn in je leven zichtbaar maken. Zonder donker, kan men geen licht ervaren. De ervaring brengt de verschillende elementen aan het licht. Het verbinden van alle elementen is van belang voor herstel. Zonder verbinden, geen heel maken. De verbindende kracht ontstaat vanuit het hart.

Het logo is doortrokken van de gele kleur van de zon. Het geheel van de elementen samen is sterker dan de afzonderlijke delen en maakt, in verbinding met het zonlicht, het ervaren van je eigen levensbloem mogelijk.

 

Beeldmerk (1)