Haptotherapie

Ik bied ook haptotherapeutische consulten aan.

Het herstel van het contact met de eigen levenskracht en essentie is van wezenlijk belang voor een duurzaam herstel. Tijdens mijn consulten wordt er daarom ook ruimte gemaakt voor (lichaams-)bewustzijnsontwikkeling en reflectie. Ik heb langdurige opleidingen gevolgd op het gebied van toegepaste haptonomie en ben afgestudeerd als haptotherapeut bij het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) te Nijmegen.

Binnen de haptotherapie is de kerngedachte dat bij de mensontwikkeling alles in aanleg aanwezig is. De kunst is deze aanleg op een passende manier aan te spreken. Haptotherapie is attitude- en ervaringsgericht.

Het woord haptonomie komt vanuit het Grieks en is afgeleid van hapsis (tast) en nomos (wet of regel). Tast en gevoel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je klachten en/of problemen hebt ten gevolge van gevoelens en emoties is het een manier om je ervan bewust te worden en er (beter) mee te leren omgaan.

Haptotherapie is een lichaamsgerichte therapie: het gaat om voelen en ervaren. Het richt zich op heel de mens. Het belangrijkste van de is de wisselwerking: binnen het contact met de ander word je je beter bewust van jezelf. De wisselwerking en het contact zijn altijd op basis van veiligheid. Daardoor kunnen klachten en problemen binnen het contact veranderen en verminderen. Hetzelfde geldt voor de lichamelijke spanningen.

Bij de haptotherapie komt er eerst de intake. Vanuit het gesprek proberen we te komen tot de gevoelsmatige hulpvraag. Vervolgens maken we gebruik van lichaamsgerichte oefeningen en de aanraking. De voorwaarde voor de aanraking is dat de cliƫnt zich veilig voelt. Bij de haptotherapie wordt de emotionele ontwikkeling betreffende (zelf)vertrouwen, eigenheid, intimiteit naar zelfstandigheid als het ware in kaart gebracht.
Daarna wordt er een behandelplan gemaakt en na een aantal sessies zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.
Er zijn heel veel mensen die heel goed (rationeel) kunnen praten, maar emotioneel los je het daar niet mee op.

Wanneer kom je onder andere voor haptotherapie in aanmerking: je zit niet lekker in je vel; je weet niet wat je bezielt of voelt; je kunt je niet uiten; je bent onrustig, of hebt last van slapeloosheid; je bent moe en slaapt juist veel; je bent gevoelig en weet niet hoe je met dat gevoel moet omgaan; je hebt moeite met het aangeven van je grenzen.

Ten behoeve van lichaamsgerichte ondersteuning heb ik diverse Masterclasses gevolgd bij de Rebalancing school, Instituut voor Psychodynamica en BIVT (Emotional Freedom Technique).